Алсын зайн сургалтын хэрэгслүүд

Бага ангийн бүх сурагчид алсын зайн сургалтыг дэмжих олон төрлийн математик манипуляци, урлагийн материал, шинжлэх ухааны хэрэгслийг багтаасан зайн сургалтын хэрэгслийг авах болно. Багцуудыг XNUMX-р сарын дундуур сургуулиудаар тарааж өгнө. Таны оюутны сургууль нь цаасан, цавуу, харандаа, өнгийн харандаа гэх мэт уламжлалт хичээлийн хэрэгслийн талаар илүү их мэдээлэл өгөх болно.

Энд санал болгосон зүйлсийн жагсаалт:

  • К-2: өнгийн харандаа, цавуу наалт, тодруулагч, өргөн цаасан, харандаа, захирагч, хайч
  • 3-5: Өнгөт харандаа, цавуу наалт, тодруулагч, өргөн цаасан, харандаа, захирагч, хайч, харандаа үзүүрлэгч, тэмдэглэгээ