Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулсан нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн сургалт ба дэмжлэг

6-12-р ангийн SEL-ийн заавар нь долоо хоногт 30 минут байна.

Даваа гаригт хийсэн бүх синхрончлолын виртуал зөвлөгөөнд ахлах сургуулийн суурийн SEL програмыг ашиглан урьдчилж бичсэн бичлэгийн соронзон хальсны хичээлийг хянаж, тусгах болно.

Ажилтнууд ТТ-ийн үеэр долоо хоног бүр оролцсоноор оюутнуудын нийгмийн сэтгэл санааны байдлыг үнэлнэ. Оюутны утас, сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбоотой бусад чухал мэдээллийг оюутнууд хялбархан олж авах боломжтой болно Canvas.

Зөвлөхүүд өдөр бүр ажлын цагийг зохион байгуулж, оюутнууд болон гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзалтын үеэр уулзах болно.