Хөнгөлөлт, бэлтгэл ажил аль хэдийн дууссан

БАЙГУУЛЛАГА, ХИЧЭЭЛИЙН АЖИЛЛАГАА

 • Биеийн зайнаас холдуулах зориулалттай анги танхимууд
 • Замын хөдөлгөөний өндөр хэсэгт суурилуулсан plexiglass хамгаалалт
 • Үдийн хоолонд зориулж оюутны хуваалт хийсэн
 • Барилгын хэмжээнд байрлуулсан физик зайны тэмдэг
 • Орцонд олон хэлний тэмдэглэгээ
 • Барилгын бүхээгт зайны зай, маск зүүх гэх мэт тэмдэглэгээ
 • .Анги танхим, байрны мөрдөх баримт бичигтэй холбоо барина уу
 • Ажилчдад үзүүлэх хариу арга хэмжээ, сургалтыг тодорхой болгох
 • Администраторуудын бэлэн байдлыг шалгах жагсаалт
 • Шилжилтийн үе шатыг оюутнуудад бүлэглэх

Агаарын чанар, агааржуулалт

 • Агаарын чанарын зөвлөх ажилд авна
 • Барилгын агааржуулалтын судалгаа / Тайлан
 • Цонх, хаалга, агаар цэвэршүүлэгчээр дамжуулан ангиудад агаарын солилцоо нэмэгдэж, зөвлөхийн зөвлөсөн зөвлөмжийн дагуу нэмэлт арга хэмжээ авав
 • Шаардлагатай газарт агаар цэвэршүүлэгч худалдаж аваад суурилуулсан
 • Боломжтой бол MERV-13 шүүлтүүрийг төвийн барилгын системд суурилуулсан
 • Шаардлагатай тохиолдолд төвийн барилгын системүүдийн MERV үнэлгээг сайжруулсан
 • Сургуулийн анги танхимын хүчин чадал, агаарын чанарын мэдээллийг байршуулж, хуваалцав

АЖИЛТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БЭЛТГЭЛ

 • OSHA / VOSH-ийн удирдамж дээр үндэслэн тарааж буй хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ)
 • Нийлүүлэлтийн сүлжээнд бага зэрэг саад учруулсан тохиолдолд ажилтнуудад нэмэлт ХХХ олгох
 • COVID-19 сорил ба сургууль дээр суурилсан шинжилгээнд хамрагдах боломжийг олгов Ажилдаа буцаж ирэхэд иж бүрдлийг нүүрний даавуугаар хучсан, гар ариутгагч, ариутгагч алчуураар хангасан
 • Хариултын тодорхой журмуудыг бий болгосон Аюулгүй ажиллагааны журмын талаар хоёр үе шаттай сургалтыг зохион байгуулав. Администраторуудын барилгын бэлэн байдлыг шалгах жагсаалтыг гаргасан
 • Биеийн зайнаас холдох, COVID-19 хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН Скрининг ба эрүүл ахуй

 • OSHA / VOSH-ийн удирдамжийг үндэслэн тарааж буй хувийн хамгаалах хэрэгсэл
 • Нийлүүлэлтийн сүлжээнд бага зэргийн тасалдал гарахаас сэргийлж гарган авах боломжтой ХХХ
 • Бүх байгууламжид зориулж 10 долоо хоногийн үнэ бүхий цэвэрлэгээний материал
 • Урьдчилсан үзлэгээр ирэх, ажлаас халах журмыг боловсруулсан
 • Ажилтан, оюутнуудын өдөр тутмын эрүүл мэндийн үзлэг, температурын хяналтыг хэрэгжүүлсэн
 • Сургуулийн хэмжээнд байнга хүрдэг гадаргуу ба өндөр контакт гадаргуугийн цэвэрлэгээ, ариутгалыг сайжруулсан
 • Ажиллагсад, оюутнуудад эрүүл мэндийн журмын талаар сургалт явуулсан
 • -Аар дамжуулан хасах мэдээллүүдийг нэмэгдүүлэх APS COVID-19 хяналтын самбар

СУРГУУЛИЙН КЛИНИК

 • Тусгаарлахад ашиглах өрөөнүүдийг тодорхойлсон
 • Өндөр хүчин чадалтай агаар шүүгчийг багтаасан тусгаарлах өрөөнүүдийн тоног төхөөрөмж
 • Барилга тус бүрт Тусгаарлах өрөөнүүдэд зориулагдсан ажилчдыг хөлсөлсөн

АВТОБУС ТЭЭВРИЙН

 • Оюутны тээврийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төлөвлөгөөг боловсруулсан
 • Халдваргүйжүүлсэн автобусны төлөвлөгөө өдөр бүр (өглөө, үдээс хойш)
 • 11 оюутан тээвэрлэх автобус тус бүрийг хязгаарлах физик зай

Үдийн цай, цайны газрын журам

 • Түгээгдсэн үдийн хоолны хуваарь, зайнаас цэвэрлэх журам

КОВИДЫН ХАРИУЦЛАГЫН ЖУРАМ

 • Ажилчид, оюутнуудад хариу арга хэмжээ авах тодорхой журмыг боловсруулж байрлуулсан