Сургалтын загвар бүртгэлийн мэдээлэл

Зургадугаар сарын 7-нд шинэчлэгдсэн

Ерөнхий мэдээлэл

Gg % Эрлийз % ЗайGg 1-р сарын XNUMX-ээс хойшхи зай> Hybrid-ийг солихGg 1-р сарын XNUMX-ээс хойш Hybrid> зай солихGg Англи хэл сурч байгаа хүмүүсGg Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд Gg Эдийн засгийн хувьд сул дорой байдалGg
% Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай
ХолбооGg 64% 36% 1494 496 53% 47% 68% 32% 52% 48%
ДУНДGg 59% 41% 491 315 51% 49% 61% 39% 50% 50%
ӨндөрGg 49% 51% 325 1033 43% 57% 52% 48% 39% 61%

Тэмцээнээр

Gg Азийн ХарGg Латино Цагаан Бусад
% Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай % Эрлийз % Зай
ХолбооGg 53% 47% 46% 54% 58% 42% 75% 25% 64% 36%
ДУНДGg 46% 54% 41% 59% 56% 44% 68% 32% 60% 40%
ӨндөрGg 34% 66% 32% 68% 44% 56% 59% 41% 54% 46%

 

Сургуулийн бүх өгөгдлийг харах (шинэчлэгдсэн 6/7)

Сургалтын загварыг өөрчлөх хүлээлгийн жагсаалт (шинэчлэгдсэн 6/7)
-Жагсаалтад ороогүй сургуулиудад 0 сурагч хүлээлгийн жагсаалтад үлдээд байна