Архивласан хурлын тэмдэглэл

ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
ASEAC нь сургуулийн зөвлөл, зөвлөх хороонд сар бүр уулзалтын тэмдэглэлийг ирүүлдэг. Энэ жилийн уулзалтын тэмдэглэлийг дор харуулав.

2020-21 оны хурлын тэмдэглэл, бичлэг: https://www.apsva.us/special-education/aseac-2020-21-meeting-minutes-and-recordings/

2019-20 ASEAC уулзалтын тэмдэглэл


2018-19 ASEAC уулзалтын тэмдэглэл

2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
2019 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл
ASEAC 2018 оны арванхоёрдугаар сар
ASEAC 2018 оны арваннэгдүгээр сар
ASEAC 2018 оны XNUMX-р сар минут
ASEAC 2018 оны XNUMX-р сар
ASEAC 2018 оны XNUMX-р сарын тэмдэглэл
ASEAC May Mayutes 2018
ASEAC 2018 оны XNUMX-р сарын тэмдэглэл
ASEAC-Минут-Гуравдугаар сар-13-2018

2018 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

2018 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

ASEAC уулзалтын тэмдэглэл 2017 оны XNUMX-р сар:

2017 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

2017 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

2017 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

ASEAC уулзалтын тэмдэглэл 2017 оны XNUMX-р сар:

ASEAC уулзалтын тэмдэглэл 2017 оны XNUMX-р сар:

ASEAC уулзалтын тэмдэглэл 2017 оны XNUMX-р сар:

2017 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл:

2017 оны XNUMX-р сарын ASEAC уулзалтын тэмдэглэл: