Үйл ажиллагаа ба хөдөлгөөний нөөц

хөдөлгөөн

  • Биеийн хөдөлгөөн, хоол тэжээл, хөдөлгөөний нөөц
    гарах эрүүл хүүхдүүдэд зориулсан эдгээр гайхамшигтай үйл ажиллагааг. Гэрээсээ сурч байхдаа хөдөлгөөнтэй, эрүүл байх аргуудыг сур.
  • CATCH хамрагдсан эрүүл мэндийн видео цуврал
    гарах Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг биеийн тамирын дасгалын хичээлд хамруулах шилдэг туршлагууд.
  • Идэвхтэй гэрт зориулсан хэрэгслүүд
    Тоглоомууд болон хуанлийн үйл ажиллагаа нь гэр орноо Идэвхтэй гэр болгоход ашиглах боломжтой. Эдгээр нь Нөөц оюутнуудыг бие бялдрын боловсрол, нийгмийн болон сэтгэл хөдлөлийн сургалтын үр дүнд ахиулах хөдөлгөөний боломжийн нөхцлийг бүрдүүлэх.