Mongolia

Тусламж хэрэгтэй?

Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд танай хүүхдийн багш, ажил хэргийн компани эсвэл холбогдох үйлчилгээ үзүүлэгчээс эхлэх нь хамгийн тохиромжтой байдаг.хэрэв тухайн асуудал нь холбогдох үйлчилгээтэй холбоотой байвал). Доорх графикууд нь санал болгож буй харилцааны дарааллыг өгдөг бөгөөд доорх PDF холбоосууд нь графикийн интерактив хувилбаруудтай холбогдох болно. Эцэг эхийн нөөцийн төвтэй 703.228.7239 эсвэл утсаар холбоо барьж холбоо бариарай prc@apsva.us нэмэлт тусламж авах.
PreK ба элементийн харилцааны урсгалын график
PreK ба Elementary Communication Flow Chartt

 

 

 

 

 

 

Дунд болон хоёрдогч харилцааны урсгалын график 
Харилцаа холбооны урсгалын хоёрдогч графикийн зураг