Маск зүүх

Өвчин хянах удирдамж төвүүд (CDC):Маск өмсдөг
Даавууны нүүрний бүрхэвч нь хавсарсан тохиолдолд COVID-19 тархалтыг удаашруулахад туслах нэмэлт алхам юм өдөр бүр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болон нийгмийн ялгаа нийтийн нөхцөлд.

    • Даавуу нүүрний будаг хэрэглэхгүй байх ёстой: 2-оос доош насны хүүхдүүд, эсвэл амьсгалахад бэрхшээлтэй хүн ухаангүй, чадваргүй эсвэл бусад тусламжгүйгээр маскыг арилгаж чадахгүй.
    • Даавууны нүүрний бүрхүүл нь мэс заслын маск эсвэл N95 амьсгалын аппарат биш. Одоогийн байдлаар мэс заслын маск болон N95 амьсгалын аппарат нь эрүүл мэндийн ажилтнууд болон бусад анхны хариу хүмүүст хадгалагдах ёстой чухал хэрэгсэл юм.
  • Маск өмсдөг нөөц