AAC -ийг таниулах долоо хоног: Сурган хүмүүжүүлэгчдэд зориулсан эх сурвалж

Өргөтгөсөн сургалтын боломжууд

  • AAC хэрэглэгчдийг дэмжих ур чадвараа үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийн тулд Frontline дахь PD -ийг анхаарч үзээрэй (жишээлбэл Project Core, AAC -тай холбоотой курс гэх мэт).
  • Сургуулийн орчинд (цайны газар, тусгай байр, анги танхим, төв оффис гэх мэт) үндсэн самбаруудыг байрлуулах талаар бодож үзээрэй.
  • Сургуулийнхаа номын санд AAC ашигладаг хүмүүсийг багтаасан номын цуглуулга бий болгох (эдгээр номыг захиалах арга замыг сургуулийнхаа номын санчтай хамтран ажиллана уу)

Хэвлэх боломжтой эх сурвалж, тараах материал