Тусгай боловсролын танилцуулга: Гэр бүлийн үүрэг – нөөц

2021 цагт Shot 11-01-12.43.31 Дэлгэц

Үйл явцыг удирдан чиглүүлэх, тусгай боловсролын уулзалт, хамтын ажиллагаанд хэрхэн бэлтгэх талаархи зөвлөмжүүд

Эцэг эхийн үүрэг

Гэр бүлийн сургуулийн оролцоо ба хамтын ажиллагааны стратеги

Манай баг - Жил бүр багийн шинэ гишүүд болон тэдний холбоо барих мэдээллийг хянах загвар

Харилцаа холбооны урсгалын график

Миний хүүхэд