Хөтөлбөр, үйлчилгээ

The PRC санал болгодог:

Манай хөтөлбөр, үйл ажиллагаа нь гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Тусгай бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн гэр бүлд зориулан боловсруулсан материалууд их байгаа ч эцэг эхчүүдийн ерөнхий сэдвээр мэдээлэл хайж байгаа гэр бүлүүдэд зориулсан нөөц бололцоотой.  Орж бидэн рүү хараарай.


Арлингтон хотын нийтийн сургуулиудын тусгай боловсролын хөтөлбөр / үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд ба хөндлөнгөөс оролцох шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулсан үйлчилгээний үнэлгээний үнэлгээ: Намар, 2019 он


Холбоосууд APS үйлчилгээ