Хөтөлбөр, үйлчилгээ

The PRC санал болгодог:2021 цагт Shot 10-06-9.20.43 Дэлгэц

 

 

 

 

Манай хөтөлбөр, үйл ажиллагаа нь гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Тусгай бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн гэр бүлд зориулан боловсруулсан материалууд их байгаа ч эцэг эхчүүдийн ерөнхий сэдвээр мэдээлэл хайж байгаа гэр бүлүүдэд зориулсан нөөц бололцоотой.  Орж бидэн рүү хараарай.

2021 цагт Shot 10-07-9.09.48 Дэлгэц

 

 

 

 

 

 


Арлингтон хотын нийтийн сургуулиудын тусгай боловсролын хөтөлбөр / үйлчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд ба хөндлөнгөөс оролцох шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулсан үйлчилгээний үнэлгээний үнэлгээ: Намар, 2019 он

Холбоосууд APS Хөтөлбөр, үйлчилгээ