Mongolia

Виржиниа мужийн эцэг эхчүүдийн тусгай боловсролын талаархи гарын авлага
Виржиниагийн тусгай боловсролын журам
Танай гэр бүлийн боловсролын тусгай эрх - Виржиниа муж улсын процедурын аюулгүй байдлын мэдэгдэл  (PDF)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн гэр бүлд чухал шийдвэр гаргах цэгүүд.
Хойд Виржиниа мужийн SCAN-аас 2019 оны эцэг эхийн холболтын нөөцийн гарын авлагыг үзэх / татаж авах
Виржиниа гэр бүлийн тусгай боловсролын холболт
Виржиниа Пауэр (Боловсролын нөөцтэй эцэг эхийн зохион байгуулагч)

Вэбинари

Нэмэлт эх үүсвэрүүд: