Боловсролын тусгай нөөц

Виржиниагийн Боловсролын газар

 

VDOE-ийн тусгай боловсрол-мэдрэхүйн хөгжлийн бэрхшээл

VDOE Дүлий - Сохор

VDOE сонсголын бэрхшээл

VDOE харааны бэрхшээл / Сохор


IMD тодорхойлсон

Би лого тодорхойлсонБи шийдэмгий байна төсөл, Виржиниа мужийн Боловсролын газраас санхүүжүүлдэг муж улсын удирдсан төсөл бөгөөд шууд заавар, загвар, өөрийгөө тодорхойлох зан үйлтэй холбоотой ур чадварыг дадлагажуулах боломжийг олгоход чиглэгддэг. Энэхүү төсөл нь өсвөр үеийнхэнд, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст амьдралдаа хяналт тавих хэмжүүрийг бий болгоход хялбар болгож, чимээгүй зорчигч байхаас илүүтэйгээр чиглэлийг нь чиглүүлж, чиглүүлж өгдөг. "