Тусгай боловсролын PTA (SEPTA)

The Арлингтон тусгай боловсролын PTA (SEPTA) Арлингтон дахь бүх сургуулийн эцэг эх, багш нарыг угтан авна. SEPTA нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудыг дэмждэг эцэг эхчүүд, багш нартай тогтмол уулзалт, арга хэмжээ, арга хэмжээнүүдэд оролцох нэмэлт боломжийг олгодог.

http://www.arlingtonsepta.org/