Алсын хараа үйлчилгээ

Виржиниагийн Боловсролын газар:
Сонсгол эсвэл харааны бэрхшээлтэй гэж тогтоогдсон оюутнуудад зориулсан үйлчилгээ