Ангийн хэмжээ тайлан

Арлингтон дахь ангийн хэмжээтэй холбоотой мэдээллийг жил бүр мэдээлдэг. Жил бүрийн тайланд дурдсан бүх өгөгдөл нь 30-р сарын XNUMX-ны албан ёсны элсэлтийг тусгасан болно.