Дунд боловсролын хөтөлбөрт элсэлт авч байна

Тухайн хичээлийн жилийн албан ёсны оюутны тоог сар бүрийн сүүлийн хичээлийн өдөр авдаг. Дунд боловсролын хөтөлбөрт элсэх нь албан ёсны ажилчдын тоонд үндэслэсэн бөгөөд сургууль тус бүрийн ангиллаар жагсаагдсан болно.

2022-23 оны хичээлийн жил

Аравдугаар сар
Есдүгээр

2021-22 оны хичээлийн жил

June
May
Дөрөвдүгээр сар
Гуравдугаар сарын
Хоёрдугаар сар
Оны нэгдүгээр сарын
Арванхоёрдугаар сар
Арваннэгдүгээр
Аравдугаар сар
Есдүгээр