Насанд хүрэгчдийн Ed / REEP / GED

Арлингтон дахь олон нийтийн сургалт Энэ нь баяжих ангиас эхлээд мэргэжлийн гэрчилгээ олгох сургалт, ихэвчлэн насанд хүрэгчдэд зориулсан залуучуудын зарим хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд суралцах олон төрлийн боломжийг санал болгодог хөтөлбөр юм.

The Арлингтоны боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр ("REEP") насанд хүрэгчдийг англи хэл, ажлын байрны ур чадвар, олон нийтийн оролцоо, дижитал мэдлэг олгох хамгийн дээд түвшний сургалтанд хамруулж хувийн, мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний зорилгодоо хүрэхэд бэлтгэдэг.

The Боловсролын ерөнхий хөгжил Хөтөлбөр нь өмнө нь сургуульд сурч байсан боловч янз бүрийн шалтгаанаар ахлах сургуулийн төгсөлтийн шаардлагыг хангаж чадаагүй хүмүүст зориулагдсан юм.