Гэр оронгүй болох нөөц

Mongolia

Хүний үйлчилгээний орон сууцны туслах товчооны хэлтэс: 703-228-1550

Төслийн найдвар (Уильям ба Мэри) - http://education.wm.edu/centers/hope/

Хоуп-Виржиниа төсөл нь Виржиниа мужийн орон гэргүй хүүхэд залуучуудын боловсрол олгох хөтөлбөр юм. Виллиам ба Мэри нар Виржиниа мужийн боловсролын яамны хөтөлбөрийг удирддаг. Санхүүжилтийг МакКинни-Вентогийн орон гэргүй хүмүүсийн боловсролд туслах тухай хууль, Гарчиг IX, Оюутан бүр амжилттай байх тухай хуулийн А хэсэг (PL 114-95). Төслийн HOPE вэбсайтын холбоос:  https://education.wm.edu/centers/hope/index.php

 

Барбара Фишер, APS Гэр оронгүй, асрамжийн газрын харилцаа холбоо
Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
Оюутны үйлчилгээний алба
Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington VA, 22204
Оффис: 703-228-2585