Оюутны үйлчилгээний зөвлөх хороо

Оюутны үйлчилгээний зөвлөх хорооны ажлын алба нь сургуулийн зөвлөх, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудын санал болгодог үйлчилгээг судалж, эдгээр үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах, сайжруулах талаар зөвлөмж гаргадаг. Хүүхэд, гэр бүлийн талаархи сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаархи мэдлэг, сонирхолыг илүүд үздэг ч энэ хороонд үйлчлэх тусгай суурь, туршлагын шаардлага байдаггүй.