Холбоо барих

Оюутны үйлчилгээний алба

2110 Washington Blvd., Арлингтон, VA 22204 (2 давхар)

Биднийг Twitter дээр дагаарай: @APS_StudentSrvc

Доктор Даррелл Сэмпсон, Оюутны үйлчилгээний гүйцэтгэх захирал

(703) 228-6061

Доктор Лора Ньютон Сургуулийн нийгмийн ажлын удирдагч
(703) 228-6058
laura.newton @apsva.us

Венди Карриа, Сургуулийн сэтгэл судлалын удирдагч
(703) 228-6181
wendy.carria @apsva.us

Кристин Девани, Зөвлөх үйлчилгээний удирдагч
(703) 228-6041
kristin.devaney @apsva.us

Хизер Дэвис, Зөвлөх үйлчилгээний зохицуулагч
(703) 228-6073
heather.davis @apsva.us

Мэри Бет Виейра, Орчуулга / Бичлэгийн ажилтан
(703) 228-6180
mary.vieira @apsva.us

Ксения Кастанеда, Захиргааны мэргэжилтэн
(703) 228-6061
xenia.castaneda @apsva.us

Стефани Мартинез , Захиргааны туслах ажилтан
(703) 228-6062
stephanie.martinez@apsva.us