2022-23 оны хичээлийн жилийн хилийн зааг болон бага ангийн живэх тэжээгч сургуулиудын зохицуулалтын талаарх нийтийн сонсголд саналаа ирүүлнэ үү.

  • Доорх маягтыг ашиглан 2022-23 оны хичээлийн жилийн хил хязгаар болон бага ангийн живсэн тэжээгч сургуулиудын зохицуулалтын талаарх олон нийтийн сонсголын талаар саналаа ирүүлнэ үү.
  • Сургуулийн Удирдах зөвлөл 2022-23 оны хичээлийн жилийн хилийн зааг болон бага боловсролын сургуулиудын зохицуулалтыг 2-р сарын XNUMX-нд хийх болно.
  • Таны сэтгэгдлийн хуулбарыг Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нээлттэй болгох бөгөөд олон нийтийн бүртгэлийн нэг хэсэг болох бөгөөд Виржиниа мужийн Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд (FOIA) хамаарна.