APS Арлингтон мужийн хамтын ажиллагаа

Арлингтон нийтийн сургууль ба Арлингтон дүүргийн засаг захиргаа хэрхэн мөнгө хэмнэх талаар хамтран ажилладаг

Арлингтон хотын улсын сургуулиуд (APS) болон Арлингтон дүүргийн засаг захиргаа олон жилийн турш хамтын ажиллагаанд үндэслэсэн урт, үр бүтээлтэй харилцаа тогтоожээ. Орон нутгийн орлогыг төсвийн төлөвлөлт, орлого хуваахад хувааж өгдөг бөгөөд хоёр байгууллага хамтран ажиллаж, нөөцийг бусад олон хэлбэрээр ашиглаж байна. ЦААШ УНШИХ яаж байна APS Арлингтон хотын хүүхдүүдэд хамгийн сайн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Арлингтон Каунтитай хамтран ажилладаг.

Thomasjeffersonmiddle     сэрүүн талбай     гарц хамгаалагч