Гарчиг I

Эрхэм зорилгохүүхдүүд уншиж байна

Оюутны боломж, амжилтыг арилгахын тулд хамтын хүчин чармайлт гаргахыг эрмэлздэг gaps мөн оюутнуудыг насан туршийн суралцагч болгоход түлхэц болохуйц өндөр чанартай, сонирхолтой сургалт явуулах

Гарчиг I-ийн тухай

Гарчиг I хөтөлбөр нь холбооны гол бүрэлдэхүүн хэсэг байсан Бага, дунд боловсролын тухай хууль 1965 онд анх нэвтрүүлснээс хойш Оюутан бүхэн 2015 оны амжилтанд хүрнэ (ESSA), I нэрийн санхүүжилт нь эдийн засгийн хэрэгцээ өндөртэй сургуулиудын оюутнуудад тэгш боловсрол олгох боломжийг олгоход сургуулийн хэлтэсүүдийг дэмждэг. Арлингтон хотод төвлөрсөн, эрт үеийн хөндлөнгийн оролцооны аргыг ашигладаг: сурагчдын 45 ба түүнээс дээш хувь нь үнэ төлбөргүй эсвэл бага хэмжээний үдийн хоол авч байгаа аливаа бага сургууль оролцох боломжтой.

Арлингтоны Гарчиг I хөтөлбөр нь цэцэрлэгийн өмнөх насны хүүхдүүдэд наймдугаар ангийн тавдугаар ангиудад үйлчилдэг APS бага сургууль (Абингон, Баркрофт, Барретт, Campbell, Карлин булаг, Дрю, Хоффман-БостонБолон Рандольф), бүгд ажиллуулах а Бүх сурагчдын сурлагын амжилтыг нэмэгдүүлэхийн тулд сургуулийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан сургуулийн хэмжээнд хэрэглэгдэх I нэрийн хөтөлбөрийн загвар. I нэрийн сангууд нь унших, математик болон/эсвэл хэрэгцээтэй бусад чиглэлээр ангийн түвшний гүйцэтгэлийн зорилгод хүрэхийн тулд сурагчдын ахиц дэвшлийг хурдасгахын тулд тогтмол хуваарилдаг сургуулийн нөөц, анги танхимын зааварчилгааг нөхөхөд ашигладаг.

Эцэг эх, гэр бүлүүд мөн I Гарчигт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд хүүхдийнхээ сургуулиас гадуур суралцах, тухайлбал, хамтдаа ном унших зэрэгт дэмжлэг үзүүлж, сургуулиас ивээн тэтгэж буй арга хэмжээ болон I нэрийн хөтөлбөрт хамрагдах замаар хүүхдийнхээ боловсролд оролцохыг урамшуулдаг.

Холбооны хөтөлбөрүүдийн талаархи нэмэлт мэдээлэл APS

Бусад APS Mongolia