Мультимодаль тээвэр, оюутны аюулгүй байдлын тусгай хороо

Mongolia:

Олон модаль тээвэрлэлт ба оюутны аюулгүй байдлын тусгай хороо (MTSSSC) -ийн гол зорилго бол явган аялал, автобусаар тээвэрлэх, унадаг дугуй унах, жолоодох зэрэг бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн оюутны аюулгүй байдлыг хангах явдал юм. Нэмэлт зорилго бол автобусанд цаг тухайд нь үйлчилгээ үзүүлэх; үр ашигтай хэрэглээг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх APS тээврийн нөөц; сургууль тус бүрт боломжийн алхах зайг хангах; сургуулийн талбайн замын хөдөлгөөний оновчтой менежментийг дэмжих; тусгасан мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах APS байгаль орчныг хамгаалах ажилд онцгойлон адислах; мөн хорооны аливаа зөвлөмжид төсвийн нөлөөллийг авч үзэх, тайлагнах.

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн бодлогын дагуу 10-6, Арлингтоны сургуулийн удирдах зөвлөл нь олон төрлийн тээврийн болон оюутны аюулгүй байдлыг хангах тусгай хороог байгуулан Сургуулийн удирдах зөвлөлд оюутнуудыг сургууль руу болон буцаж ирэхэд аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зөвлөгөө өгдөг.


Шинэчлэл: 


Уулзах өдөр: Цаг хугацаа ба байршил

Тус хороо 2 оны 2013-р сарын XNUMX-ны өдрөөс эхлэн сар бүрийн эхний, гурав дахь Лхагва гаригт хуралдахаар тохиролцов.

Танилцуулга

http://apsva.us/cms/lib2/VA01000586/Centricity/Domain/161/MMTAC2013013120v2.pdf

 Нэгдүгээр 31, 2013  Танилцуулга  Хурлын тэмдэглэл
 Хоёрдугаар сарын 14, 2013  Танилцуулга Тогтвортой байдлын танилцуулга Хурлын тэмдэглэл
 Хоёрдугаар сарын 28, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Гуравдугаар сарын 14, 2013  Хурлын тэмдэглэл
 Гуравдугаар сарын 19, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Гуравдугаар сарын 28, 2013
 Дөрөвдүгээр сар 11, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Дөрөвдүгээр сар 25, 2013  хөтөлбөр  Танилцуулга Хурлын тэмдэглэл
 9 болтугай 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 23 болтугай 2013  Хурлын тэмдэглэл
 June 5, 2013  Хурлын тэмдэглэл
 June 13, 2013  хөтөлбөр

 TDM танилцуулга

МакКинлигийн танилцуулга

Хурлын тэмдэглэл
June 25, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Есдүгээр сарын 4, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Аравдугаар сар 2, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Аравдугаар сар 16, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Арваннэгдүгээр 6, 2013  хөтөлбөр
 Арваннэгдүгээр 20, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Арванхоёрдугаар сар 4, 2013  хөтөлбөр
 Арванхоёрдугаар сар 18, 2013  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Нэгдүгээр 8, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Нэгдүгээр 22, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Хоёрдугаар сарын 5, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Хоёрдугаар сарын 19, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Гуравдугаар сарын 5, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Гуравдугаар сарын 19, 2014  хөтөлбөр  Хурлын тэмдэглэл
 Дөрөвдүгээр сар 2, 2014  хөтөлбөр
 Дөрөвдүгээр сар 23, 2014
 7 болтугай 2014  хөтөлбөр
 21 болтугай 2014  хөтөлбөр
 June 4, 2014