Виртуал заавар

Виртуал @APS нь манай K-12 виртуал сургалтын хөтөлбөрөөс ялгаатай. VLP сайтад зочилно уу програмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл.


Виртуал APS логоАрлингтон нийтийн сургуулиуд Виртуал @APS1993 онд орон нутагт үйлдвэрлэсэн нэг сургалтыг санал болгосноор эхэлсэн. Өнөөдөр, APS оюутнууд олон төрлийн виртуал сургалтанд хамрагдах боломжтой. Дотоодод үйлдвэрлэсэн эсвэл зөвшөөрөгдсөн гуравдагч талын борлуулагчийн санал болгож буй эдгээр сургалтыг виртуал орчинд заах чиглэлээр мэргэшсэн өндөр мэргэшсэн сурган хүмүүжүүлэгчид заадаг. Виртуал сургалтыг дуусгах нь ахлах сургуулийн бүх сурагчдын төгсөлтийн шаардлага гэдгийг анхаарах нь чухал юм.