Виртуал заавар

Виртуал APS логоАрлингтон нийтийн сургуулиуд Виртуал @APSАрлингтон хотын нийтийн сургуулиудын виртуал сургалтын хөтөлбөр нь 1993 онд орон нутагт үйлдвэрлэсэн нэг сургалтыг санал болгосноор эхэлсэн. Өнөөдөр бид олон тооны виртуал курсуудыг дэмжиж, мастер Арлингтон багш нарын заадаг орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ангиуд болон үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийн санал болгож буй виртуал курсуудыг хослуулан явуулж байна. . Виртуал дамжааг дуусгах нь бүх ахлах ангийн сурагчдын төгсөлтийн шаардлага юм.