ЗОЧЧДЫН ХҮСЭЛТ / ААВ, ээж ASL / CLT ДЭМЖИГ

ASL / CLT-ийг дэмжих APS ЗОЧИД / ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД!

Энэ маягтыг ЗӨВХӨН хүсэлт гаргах боломжтой Америкийн дохионы хэл (ASL) Орчуулах эсвэл Cued Language Transiteration (CLT) үйлчилгээ нь үйлчилгээ шаардлагатай зочин / эцэг эх дагуу APS Бодлого. Хэлбэрийг сургуулийн өдрийн бүх эсвэл хэсэг хугацаанд ASL орчуулагч / CLT хүсэлт гаргахад ашигладаг.

Маягт руу нэвтрэхийн тулд энд дарна уу.

(Та өөрийн рүү нэвтрэх шаардлагатай APS Google данс)

Энэхүү хүсэлтийн маягттай холбоотой асуулт, эргэлзээтэй асуултууд байвал Angelia Thrash-Thomas, angelia.thrashthomas @ хаягаар холбогдоорой.apsva.us

ASL / CLT үйлчилгээний талаархи санал хүсэлтийг энд оруулна уу