Холбоо барих

Даун Смит
Харилцаа холбооны зохицуулагч: Сайн дурынхан, түншлэл, тусгай арга хэмжээ

2110 Washington Blvd, 4-р давхар
Арлингтон, VA 22204
И-мэйл хаяг: даун.smith @apsva.us
Гар утас: 703-228-2581

Сургуулийн талаархи лавлагаагаа авахын тулд сургуулийнхаа сайн дурын ажилтан ба түншлэлийн холбоонд хандана уу. Сургуулиар бүрэн лавлах боломжтой энд Холбоочид сайн дурын ажил хийх хүсэлтэй эцэг эх, олон нийтийн гишүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг APS оюутнууд ба сургалтын хөтөлбөрүүд.