Үйл ажиллагааны түншүүд

Partners in Action нь Арлингтон хотын сургууль, хөтөлбөрүүдтэй хамтран ажилладаг 500 гаруй аж ахуйн нэгж, олон нийтийн байгууллагын цөөн хэдийг нь онцолсон сар тутмын богино хэмжээний видео бичлэг юм. Анги болгонд нэг хамтрагчаа танилцуулж, түншлэлийн харилцаатай байгаа сургуулиа онцолж, захирал, багш, оюутнууд, түнш сайн дурын ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагыг багтаасан болно.

Үйл ажиллагааны түншүүд: Финикс дугуй

Түншүүд үйл ажиллагааны сүүлийн дугаарт Phoenix Bikes ба APS. Хадгалахаас гадна APS"Phoenix Bikes" дугуйн парк нь өсвөр үеийнхэнд дугуйн аюулгүй байдлыг хангаж, дугуй засах талаар заадаг бөгөөд дугуй унахыг сурталчлан дэмждэг тул дугуй унахыг сурталчилж байна. APS.

Үйл ажиллагааны түншүүдийн өмнөх ангийг үзэх