Боловсролын мэдээллийн товхимол дахь түншүүд

Боловсролын түншүүд мэдээллийн товхимлыг хичээлийн жилийн туршид сар бүр гаргадаг. Энэ нь манай сургуулиудтай цаг зав, нөөц бололцоогоо хуваалцдаг сайн дурын ажилтан, түншүүдийг танилцуулдаг. Даун Смиттэй холбоо барина уу даун.smith @apsva.us мэдээллийн товхимол дээр хэрхэн контент оруулах талаар мэдээлэл авна уу.