darkhlaажуулалтын sanuulga

Зун цаг ирж байгаа тул та төлөвлөгөөндөө дархлаажуулалт, бие бялдрын үзлэгийг оруулахаа мартахгүй байж шинэ хичээлийн жилдээ эртнээс бэлэн болоорой!Виржиниа муж (Виржиниа муж улсын Код § 32.1-46.A.4)-н хувийн болон төрийн өмчит сургуульд элсэж буй бүх сурагчдаас шинэчилсэн Дархлаажуулалтын Зөвлөх Хорооны (ACIP) зөвлөмжийг дагаж мөрдөхийг шаардах болно. Сурагчид хичээлдээ биечлэн сухын тулд хичэлийн эхний өдөр гэхэд эрүүл мэндийн хамгийн наад заганхайн  Та Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газрын вэб сайтаас сурагчдын дархлаажуулалтад хамрагдах бүх шаардлага, түгээмэл асуултууд болон хэрхэн бүртгүүлэх тухай мэдээлэл авах боломжтой. سرگولائن شارڈلاگوڈ - ڈارگلاجولالٹ (virginia.gov) Үүнээс гадна шинээр элссэн сурагчдад тавих шаардлагууд:

  • Цэцэрлэг, нэгдүгээр angид ایلسن ORж буй сурагчид Гепатитын А-ын эсрэг вакциний (HAV) хоёр тунг тодорхой завсарлагатайгаар хийлгэснээ нотлох баримтыг өгөх шаардлагатай. Эхний tun 12 сар болон түүнээс дээш насанд хийлгэсэн байх ёстой.
  • 7-р angid элсэх сурагчид 7 настайдаа эсвэл түүнээс хойш татран, сахуу, хөхүүл ханиадны эсрэг вакцин (Tdap) بولون 10 تاریخ بولون түүнээс хойш مینینگائٹیئن ہاوسارسن ویکسین (MenACWY) эхний тунг хийлгэсэн болохоо нотлох шаардлагатай. Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газраас 7-р ангийн бүх сурагчдад хүний ​​хөхөнцөр вирусын (یچپیوی) вакцины эхний тунг хийхийг шаарддаг. Эцэг эх, асран хамгаалагч нь хүүхдийг HPV-ийн вакцин хийлгэхгүй байхаар сонгосон эсвэл вакцин хийлгэсэн тухай нотлох баримтыг бүрдүүлж өгвөл оюутнуудыг хасахгүй.
  • 12-р angid элсэх сурагчид 11 настайдаа MenACWY TUNG AVSAN Эсэхээс үл хамааран 16 ба түүнээс дээш насны مینینگیتین ہاوسارسن واکسین (MenACWY)-ы нэмэгдэл тунг хийлгэснээ нотлох шаардлагатай.

Суралцагчдад тавигдах шаардлагын تالار ارلنگٹن میوجین ڈارکھلاجولالٹن Эмнэлэгээр дамжуулан шаардлагатай вакцинуудыг хийлгэх сурагчид цаг товлох талаар туслалцаа авахыг хүсвэл Сургуулийнхаа Эрүүл Мэндийн Ажилтнуудтай холбогдоно уу.