болсон үйл явдалд АНС-ийн өгөх хариу ба Манай Ази гаралтай нын Нийгэмлэгийн

Нийтийн Сургуулиуд арьс өнгөний үзэл ، үзэн ядалт ، алагчлал ، гадуурхл нын бүх илэрхийллийг буруушаадаг билээ. долоо хоногийн эхэнд Атлантад үйлдэгдсэн аймшигт зэсвэгт халдлага бол КОВИД КОВИД-19 тахал эхэлсэн эхэлсэн хойш Ази гаралтай Америкчууд болон болон Номхон нын боллооын иргэдэд хүчирхийллийн хүчирхийллийн байгааг сануулсан эмгэнэлт сануулга сануулга боллоо. н гуравдугаар сарын 16-нд Атлантад болсон зэвсэгт халдлагад өртсөн нын гэр бүлтэй хамт эмгэнэн гашуудаж، үзэн ядалт، гадуурхл гадуурхлын эсрэг зогсож байгаа хүн бүрийн уй гашууг хуваалцаж байна.

гаралтай Америкчуудад чиглэсэн хэрцгий АНС-ийн гишүүдэд хэрхэн гүн нөлөө үзүүлснийг бид ойлгож ، ойлгож хамт зогсож байгаа билээ. тохиолдлууд өндөржүүлсэн түгшүүрийг үүсгэж ، манай сурагчид ، гэр бүлүүд ، ажилчд ажилчдыг хичээл сурлага ، ажлаа үргэлжлүүлэхэд төвөг учруулаад байна. байна бүхэн бидэнд их нөлөө үзүүлж байна.

АНС нь аюулгүй ، бүгдийг хамруулсан ، уриалагхан хамт гыг хөхүүлэн дэмжиж ажиллах үүрэг хүлээдгийг болгооно уу. Ази хүний ​​эсрэг үзэн ядсан ярианы асуудалд улам их анхаарч، Ази болон Ази гаралтай Америк сурагчид، гэр бүлүүд، ажилчдаа дэмжих арга гыг эрэлхийлсээр байх болно.

ч төрлийн доромжлол эсвэл үзэн хорслын үгийг уйгагүй зарлаж байхыг бид бүх сурагч، ажилчдаасаа уриалж байна. Администратор ، зөвлөх ، эцэг эх / асран хамгаалагч юмуу насанд хүрсэн хүнтэй хүнтэй ярьж тусламж аваарай. зөвлөх، сэтгэлзүйч، нийгмийн ажилчид зэрэг манай сэтгэцийн эрүүл мэндийн баг арьс өнгөний үзэл юмуу байж байж болох сэтгэгдэл эсвэл үйлдлийг мэдэрсэн гэрч болсон гыг дэмжихээр бид энд байгаа билээ.

“Хаана ч шударга бус байдал хаана шударга шударга ёсонд заналхийлж байна” хэмээн Мартин Лютер Кинг хэлсэн байдаг шүү дээ. Сурвалж