TANY DOU HOOLOй Чухал, Судалгаа Эхэлж BAINA

2022 оны "Таны дуу хоолой чухал" (Тдхч) судалгааг 3-р сарын Болон Ажилтнуудааас، 7-р сарын 3-ний өдөр гэр боллно авч эхлэх болно. АУС болон Арлингтоны Хүүхэд، Залуучууд، Гэр бүлийн төлөөх Түншлэл (APCYF) -ээс хоёр жил тутамд харилцан сонирхсон салбаруудын талаар мэдээлэл цуглуулж، залуучууд، гэр бүлийн сайн сайхан байдлын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор "Таны дуу хоолой чухал" судалгааг явуулдаг. Аюулгүй байдал (сургууль ба олон нийтийн уур амьсгал), эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал, дуу хооловэтийн байдал, дуу хоолон нийтийн уur амьсгал

سُڈالگاانы хугацаа, хяналт

  • Ажилтнуд болон сурагчид (4-12-р angiud) – 3 сарын 7-NOOS 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл;
  • Гэр бүлүүд - 3 сарын 14-Nээс 4 sarыn 10-nы өдөр хүртэл

Сурагчид ангидаа сууцгаан судалгааг آن لائن آن لائن бөглөнө. Эцэг эхчүүд цахим урилгыг хүлээн авах эсвэл хэрэв цахим шуудангаар файл аваагүй бол интернетэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөр судалгаанд хэрхэн оролцох тухай зааварчилгааг шуудангаар хүлээн авна. AУС-ийн ажилтнууд онлайнаар нууцлалтай судалгааг бөглөх тухай цахим шуудан хүлээн авах болно.Боловсролын судалгааны бие даасан پینورما تعلیم компани нь судалгааны хяналтын үйл явцыг удирддаг. Судалгааны үр дүн нь нууц бөгөөд сургуулийн хэлтэс болон Мужийн аль алиных нь ажлыг мэдэлээхдэх Энэхүү өгөгдөл нь мөн АУС-ийн 2018-24 оны Стратегийн Төлөвлөгөөний дагуу оролцогч талуудын хамт ахиц дэвшлийг хэмжих шинэ жишиг үзүүлэлтүүд болдог.ТДХЧ судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл، Түгээмэл Асуултууд тухайлбал، загвар судалгаа، өмнөх ТДХЧ судалгааны үр дүнг  la APS ویب سائٹ RUU зочлон авах боломжтой.