የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት ሳለ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል ለማስቻል የአካላዊ ምርመራዎችን ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ያረጋግጡ ያረጋግጡ! ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። ተማሪዎች በአካል تعلیم گھر پر ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት دن ዝቅተኛውን ۔ تعارف መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት የክትባት የክትባት መግቢያ መግቢያ መስፈርቶች ፣ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና ጥያቄዎችንና ስለሚያስችሉ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች ሁኔታዎች በቨርጂኒያ የጤና የጤና መምሪያ መምሪያ ድህረ ገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚቘሠበቁተ

  • کرنے کے لئے መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ کلاس የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል በትክክል ስለመከተባቸው ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው አለባቸው። የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እደትባት
  • 7 کلاس የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ ، ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (ٹی ڈی اے پی) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን እንዲሁም በ በ 10 አመት ወይም ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲቈቀርቡ ይዲቈቀርቡ የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7ኛ ክፍቪማም کےሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ የ hpv ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም።።
  • 12 کلاس የሚገቡ ተማሪዎች የ manacwy ክትባት በ 11 አመት እድሜ ላይ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው እድሜያቸው እድሜያቸው ዓመት ወይም ከዚያ ከዚያ በላይ በላይ የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማሚሰጠውቫን የማበረታቻ

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው ኌተም ለተማሪው ኌተም በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው በሚኖራቸው ኄናቸውዝ ማናቸውዝ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።