Giờ mở cửa của Hội đồng trường

Lịch trình và hướng dẫn tham gia Giờ làm việc Mở cửa cho năm học 2022-23 sẽ được đăng vào cuối tháng Tám.

Các thành viên cộng đồng được hoan nghênh gặp gỡ với một thành viên Hội đồng quản trị trong Giờ làm việc Mở cửa. Hội đồng Nhà trường thường tổ chức Giờ làm việc Mở cửa vào các ngày Thứ Hai từ 5 đến 7 giờ tối (trừ khi có ghi chú khác) vào những ngày trường học. Nếu trường không học vào Thứ Hai do nghỉ lễ hoặc ngày chuẩn bị vào lớp, Giờ Làm Việc Mở Cửa được tổ chức vào ngày học bình thường tiếp theo. Giờ Làm việc Mở cửa không được tổ chức trong Kỳ nghỉ Đông hoặc Nghỉ Xuân, hoặc trong suốt mùa hè.

Thông tin liên hệ của Ban giám hiệu