Thông tin liên hệ của Ban giám hiệu

Liên lạc với hội đồng trường để bày tỏ ý kiến ​​bằng văn bản

  • Thông báo có thể được gửi đến toàn bộ Hội đồng trường hoặc cho từng thành viên Hội đồng quản trị.
  • Thông báo sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên của Hội đồng Nhà trường và Giám đốc Học khu khi thích hợp.
  • Các nhận xét và phản hồi bằng văn bản phải tuân theo các yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin.

Địa chỉ Văn phòng Hội đồng Nhà trường: Trung tâm Giáo dục Syphax - 2110 Washington Blvd, Arlington, Virginia 22204

Điện thoại: 703-228-6015

  • Tin nhắn thư thoại cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân thành viên Hội đồng quản trị sẽ được phân phối tương ứng. Tin nhắn phải bao gồm tên đầy đủ của người gọi và số điện thoại tốt nhất để gọi lại.

Nếu bạn có một mối quan tâm, yêu cầu hoặc đề xuất, chúng tôi muốn giúp đỡ! Mời bạn ghé thăm Liên Hệ APS để biết thêm thông tin để giải quyết vấn đề của bạn kịp thời.

Các cách khác để tương tác với Ban giám hiệu