Kế hoạch học tập

In

Lập kế hoạch học tập là một quá trình bắt đầu sớm ở trường tiểu học và tiếp tục trong suốt trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cố vấn học đường làm việc với từng học sinh và gia đình ở trường tiểu học để cung cấp thông tin về các lựa chọn khác nhau trong APS thông qua các bài học hướng dẫn trong lớp học, các cuộc gặp gỡ cá nhân với học sinh và hội thảo gia đình. Cố vấn của trường tư vấn cho học sinh và gia đình khi họ đưa ra quyết định sáng suốt về những cơ hội có sẵn để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp nghiêm ngặt ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chúng tôi khuyến khích các gia đình bắt đầu lập kế hoạch sớm ở trường tiểu học và nhấn mạnh với con họ tầm quan trọng của việc tham gia các khóa học đầy thử thách ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ dẫn đến nhiều lựa chọn hơn trong giáo dục sau trung học.

Học sinh trung học

Ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, cố vấn học đường làm việc với từng học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 để phát triển một kế hoạch học tập cá nhân phù hợp. Kế hoạch học tập liên kết sở thích nghề nghiệp của sinh viên với việc lựa chọn khóa học và dẫn đến việc đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp nghiêm ngặt có mối tương quan chặt chẽ với các mục tiêu sau tốt nghiệp. Trong quá trình lập kế hoạch học tập, mỗi học sinh có cơ hội thảo luận về các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của mình. Học sinh cũng tham gia vào khám phá nghề nghiệp để giúp họ tìm hiểu thêm về sở thích của họ và cách những sở thích này phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp tiềm năng. Thông tin này cho phép cố vấn học đường giúp học sinh và gia đình xác định kế hoạch học tập tối ưu để đạt được các yêu cầu tốt nghiệp nghiêm ngặt khi học sinh chuẩn bị cho con đường thành công vào đại học hoặc sự nghiệp sau trung học. Cùng với cố vấn của trường, học sinh và gia đình xem xét kế hoạch học tập để xác định những yêu cầu tốt nghiệp nào đã được đáp ứng và kế hoạch được sửa đổi để phản ánh thành tích của học sinh.