Thông tin chung của ACTL

2021-2022 năm học

Danh sách Đại diện Cộng đồng và Trường ACTL 2021-22 (sắp ra mắt!)

Bài thuyết trình ACTL 101 (sắp ra mắt!)

Tờ rơi tuyển dụng ACTL 

 

2020-2021 năm học

Danh sách Đại diện Cộng đồng và Trường học ACTL 2020-21

ACTL 101 9.15.20 Chung kết

Tờ rơi tuyển dụng ACTL 2020-21 - cuối cùng

 

2019-2020 năm học

ACTL - 101

Quy trình & Giao thức ACTL

Các từ viết tắt và từ viết tắt thường được sử dụng trong APS và ACTL tháng 2020 năm XNUMX

Tờ rơi ACTL cho năm 2020-21

Lịch cuối cùng của ACI-ACTL 2019-2020, với Covid-19