Dịch vụ tặng quà

Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Năng khiếu xem xét tài liệu và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến nhu cầu giáo dục của các học sinh năng khiếu của Arlington. Ủy ban họp vào thứ Hai của tuần thứ tư hàng tháng từ tháng 6 đến tháng 30, từ 8:15 đến 2110:XNUMX tối tại Trung tâm Giáo dục Syphax, XNUMX Đại lộ Washington. Để biết thêm thông tin về văn phòng Dịch vụ Năng khiếu, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Năng khiếu, vui lòng liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Năng khiếu theo số 703.228.6160, hoặc Liên hệ Nhân viên của Ủy ban, Cheryl McCullough.