Toán học

Ủy ban Cố vấn Toán học (MAC), hỗ trợ vai trò của ACI, đánh giá dữ liệu kết quả hoạt động của học sinh do Trường Công lập Arlington cung cấp '(APS) Phòng Toán học và đề xuất các biện pháp để cải thiện thành tích và sự đánh giá cao của học sinh đối với môn toán.

Ủy ban họp mỗi tháng một lần (tháng 6 - tháng 00) từ 7:30 - 2110:XNUMX tối tại Trung tâm Giáo dục Syphax, XNUMX Đại lộ Washington, vào các ngày quyết định vào tháng Chín. Mặc dù không bắt buộc nhưng sẽ rất hữu ích cho các thành viên đang làm việc hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến toán học.

Bất kỳ ai quan tâm đến thông tin bổ sung về MAC (bao gồm cách trở thành thành viên) vui lòng liên hệ với Shannan Ellis (Giám sát Toán học) tại shannan.ellis @apsva.us