Khoa học

Ủy ban Cố vấn Khoa học nghiên cứu tất cả các khía cạnh của chương trình giảng dạy khoa học, xem xét các loại khóa học được cung cấp và giám sát cách thức giảng dạy khoa học được thực hiện ở tất cả các cấp lớp. Ủy ban họp vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng từ tháng Chín đến tháng Sáu. Các cuộc họp thường được tổ chức từ 7 giờ tối đến 00 giờ 8 tối tại Trung tâm Giáo dục Syphax, 30 Đại lộ Washington.

Để biết thêm thông tin về Văn phòng Khoa học, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về Ủy ban Cố vấn Khoa học, vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa học theo số 703.228.6166, hoặc Ban liên lạc nhân viên của ủy ban, Dat Le tại dat.le @apsva.us.