Thông tin phát sóng

Logo Verizon Kênh 41; Logo Comcast Kênh 70/1090

Nếu bạn định phát sóng hoặc phân phối video của mình, bạn phải xin phép bằng văn bản thông qua Biểu mẫu phát hành cho bất kỳ ai, đặc biệt là sinh viên, xuất hiện trong video của bạn. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, đơn phát hành phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trường Công lập Arlington sẽ không phát sóng bất kỳ chương trình nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tất cả những người tham gia qua camera. Ngoài ra, nếu bạn định sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như âm nhạc hoặc video clip, bạn có thể cần liên hệ với chủ sở hữu bản quyền và xin phép bằng văn bản để phát tài liệu của họ.

Lịch phát sóng