Trường Trung học Cơ sở - Sử dụng Năng lượng và Thẻ Báo cáo Năng lượng

Trường Công lập Arlington có năm trường trung học cơ sở, hai trong số đó là các cơ sở chung được chia sẻ với quận. Các cơ sở sử dụng chung của chúng tôi, Gunston và Jefferson, được cộng đồng sử dụng rộng rãi và hoạt động 7 ngày một tuần để tổ chức các nhóm kịch tại cả hai trung tâm và người dùng cộng đồng đến phòng tập thể dục tại Trung tâm Cộng đồng Thomas Jefferson. Các trường trung học cơ sở của chúng tôi cũng được sử dụng rộng rãi bởi học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trường trong số này tổ chức các sự kiện đặc biệt ngoài giờ học bình thường. Các trường này hoạt động ít nhất 12 giờ một ngày và thường vào thứ Bảy và Chủ Nhật để tổ chức các sự kiện như đoàn kịch, biểu diễn âm nhạc, sự kiện thể thao, trường hè và trại.

Biểu đồ dưới đây cho thấy cường độ năng lượng của địa điểm trong ba năm tài chính qua. Cường độ năng lượng tại địa điểm được định nghĩa là lượng năng lượng được sử dụng tại địa điểm để bao gồm tiêu thụ điện và khí đốt tự nhiên chia cho tổng diện tích vuông của một cơ sở. Có thể tìm thấy thêm thông tin về trang web so với nguồn năng lượng nhấn vào đây..