Thư viện dự án bền vững

Thư viện dự án SACS - máy phóng hơi nước

Từ 2016, APS các liên lạc viên bền vững đã dẫn đầu hàng chục dự án và chương trình, ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên và nhân viên. Thư viện Dự án này là một kho lưu trữ các mô tả của một số dự án đó. Mỗi mục đều có tóm tắt, các bước thực hiện, nguồn lực cần thiết, những trở ngại cần khắc phục, hình ảnh, địa chỉ liên hệ và kế hoạch cho tương lai. Hy vọng là các liên lạc viên bền vững, các giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh khác có thể bắt đầu các dự án tương tự mà không cần phải “phát minh lại bánh xe”.