Chương trình liên lạc bền vững

Chương trình liên lạc bền vững

Chương trình Liên lạc Bền vững nhằm hỗ trợ giáo viên tại các Trường Công lập Arlington (APS) bằng cách cung cấp một khoản chi tiêu khiêm tốn để đổi lấy việc điều phối và thiết kế các hoạt động bền vững thu hút sinh viên và APS cộng đồng. Chương trình bắt đầu vào mùa Thu năm 2016 với các giáo viên từ mười (10) trường tham gia vào năm đầu tiên. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về thành tích của họ một cách chi tiết trong phần trình bày dưới đây. Với sự thành công của chương trình trong năm đầu tiên, chương trình đã mở rộng lên 26 APS trường học trong năm nay (SY2021 - 2022). Các thành viên của Ủy ban Bền vững tiếp tục hỗ trợ các liên lạc viên với các dự án và ý tưởng của họ.

Chương trình liên lạc bền vững