Chỗ ở và Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận cho sinh viên đăng ký kép

Đối với các câu hỏi liên quan đến chỗ ở, vui lòng gặp cố vấn trường học, quản lý hồ sơ và / hoặc điều phối viên chuyển tiếp tại trường của bạn.

Dịch vụ Hỗ trợ Người khuyết tật NOVA Hội thảo trên web Thông tin cho Sinh viên Ghi danh kép

Xem hội thảo trên web thông tin này được ghi lại vào ngày 24 tháng 2020 năm XNUMX.

Sinh viên phải đến thăm Chỗ ở và Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận trang web và làm theo hướng dẫn để yêu cầu chỗ ở trước khi để ghi danh vào một khóa học. Xin lưu ý, có thể mất đến ba tuần hoặc lâu hơn để phản hồi một số yêu cầu về chỗ ở trong thời gian đăng ký cao điểm.