Cơ hội việc làm dưới nước

lgsi

 

Hiện đang nhận hồ sơ cho Nhân viên cứu hộ, Nhân viên vận hành hồ bơi và Hướng dẫn viên bơi lội.

Để phỏng vấn, vui lòng liên hệ sau:

Trung tâm thủy sinh Yorktown
5200 Yorktown Blvd - - Kevin Cronin 703-228-8754 - kevin.cronin @apsva.us

Trung tâm thủy sinh Wakefield
1325 Phố South Dinwiddie - - Glen Denning 703-228-2395 - glen.denning @apsva.us

Trung tâm thủy sinh Washington Lee
1301 Phố North Stafford - - John Wasserman 703-228-6262 - john.wasserman @apsva.us