Liên hệ!

Mục tiêu chính của Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington là cung cấp các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả học sinh, có chất lượng cao, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và tương tác. Phản hồi và đề xuất từ ​​cộng đồng là cách tốt nhất để chúng tôi phục vụ công chúng tốt hơn.

 

Số đăng ký chính

văn phòng đăng kí@apsva.us

703-228-7200

 

Raul Matos, Điều phối viên Học tập Cộng đồng Arlington

raul.matos @apsva.us

703-228-7217

 

Jeaneth Mercado, Giám đốc Văn phòng Đăng ký

jeaneth.mercado @apsva.us

703-228-7202

 

Jerri Young, Điều phối viên GED

jerrilyn.young @apsva.us

703-228-7220