(GED) Phát triển Giáo dục Chung / (ABE) Giáo dục Cơ bản cho Người lớn / (ISAEP) Kế hoạch Giáo dục Thay thế cho Học sinh Cá nhân

GED (Phát triển giáo dục chung)

 EMAIL Jerri Young tại jerrilyn.young @apsva.us nếu bạn có Câu hỏi của GED.

Cung cấp một lớp học Google ảo cho Mùa xuân năm 2022 (Cấp 4 giờ sáng). Bạn sẽ cần đăng ký vào lớp học này và bạn sẽ cần địa chỉ email google nếu đăng ký lớp học này. Xem chi tiết bên dưới.

Jerri Young   Điều phối viên GED jerrilyn.young @apsva.us (703) 228-7220

Chương trình Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED) được thiết kế cho những người đã từng theo học tại trường, nhưng vì nhiều lý do, đã không hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp trung học. Các lớp học có sẵn cho những người muốn phát triển hoặc làm mới các kỹ năng cần thiết để hoàn thành thành công bài kiểm tra GED. Học sinh được khuyến khích làm bài kiểm tra GED khi sự tiến bộ của họ cho thấy sự sẵn sàng của họ. Học sinh Người lớn Mới được yêu cầu làm bài đánh giá môn Đọc và Toán để đảm bảo xếp lớp phù hợp cho khóa học, hãy gọi 703 228-7200 để đặt lịch đánh giá xếp lớp, có lệ phí $ 5.00.

Các ngày đánh giá vị trí sắp tới:

Thứ Tư 3/23 @ 8:30 sáng; Thứ Năm 3/24 @ 5:30 chiều; Thứ Ba 4/19 @ 5:30 chiều; Thứ Năm 4/21 @ 5:30 chiều; Thứ Bảy 4/23 8:30 am; Thứ 4, 27/8, 30:XNUMX sáng

Các lớp chuẩn bị cho GED dành cho người lớn

Chuẩn bị GED cấp độ 4
Họp lớp 8 tuần Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu. sáng 9h - 11h30
Khóa học sẽ bao gồm tất cả bốn chủ đề của bài kiểm tra GED. Chi phí: 99 đô la
GE-015A Spring 2022 Joseph 5/2 - 6/29 Mon./Wed./Fri.  (Ảo)

OR

Họp lớp 8 tuần Thứ Hai. và Thứ Tư buổi tối 6:00 pm - 8:30 pm
Khóa học sẽ bao gồm tất cả bốn chủ đề của bài kiểm tra GED. Chi phí $ 89
GE-015B Spring 2022 Van Buren 5/2 - 6/29 Mon./Wed. Syphax Ed. Trung tâm 108

GED Chuẩn bị cấp độ 3
Họp lớp học kéo dài 8 tuần vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm, từ 6:00 chiều đến 8:30 tối
Khóa học sẽ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng Viết, Đọc và Toán. Chi phí: $ 89
GE-014 Mùa xuân 2022 Gonzalez 5/5 - 6/30 Thứ Ba. /. Wakefield HS C-221

Chuẩn bị trước GED cấp độ 2
Lớp học kéo dài 8 tuần vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm từ 6:00 chiều đến 8:30 tối
Khóa học sẽ tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng Viết, Đọc và Toán. Chi phí: $ 89
GE-013 Spring 2022 Deliz 5/5 - 6/30 Thứ Ba. /. Wakefield HS C-223

Lớp Toán cơ bản Pre-GED
Họp lớp 8 tuần Thứ Hai và Thứ Tư, từ 6:00 chiều đến 8:30 tối
Khóa học sẽ tập trung vào các kỹ năng Toán học cơ bản. Chi phí: $ 89
GE 012     Mùa xuân năm 2022 Castellanos 5/2 - 6/29 Thứ hai./Wed. Wakefield HS C-221

GED EN ESPANOL • CURSO PREPARATORIO y DE REPASO

Se ofrecen clases de repaso de las materias abajo indicadas, las que ayudaran a desarrollar Ia Chuẩn bị sẵn sàng necesaria para pasar el examen del GED, y obtener el Certificado de Equivalencia de Educacion Secundaria otorgado por el Estado de Virginia.  Yêu cầu: Haber completado Ia mayoria de los estudios secondaries o demostrar elconocimiento basicos de lectura, escritura y matemaficas. Materias de EstudioMatematicas (aritmetica, đại số, hình học), ciencias, lectura y redaccion yestudios sociales. Matricula: $ 89
Lugares y Horario:  Lunes y miercoles de 7:00 p.m. 9:00 tối.                                       

Las clases empiezan el Spring 2022 5/2 - 6/29 (8 semanas, no hay clases cuando hay un feriado).
Codigo: 16FGE-003 Profesores: Downs / Ledgard Wakefield HS Sala C-223

Thông tin Kiểm tra GED

Bài thi GED 2014 được làm trên máy tính và có 4 môn học. Cả 4 môn học không cần phải thi cùng một lúc. Học sinh được khuyến khích làm một đến hai bài kiểm tra trong một ngày.
Suy luận môn Ngữ văn là 155 phút, Toán suy luận 120 phút, Khoa học 95 phút, Xã hội học 95 phút. Người dự thi sẽ cần phải đạt ít nhất 145 điểm cho mỗi chủ đề của bài thi GED® để vượt qua bài kiểm tra. Nếu bạn dự định đăng ký Bài kiểm tra GED bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, bạn phải thực hiện trực tuyến. Truy cập www.ged.com, tạo tài khoản, sau đó đăng ký kiểm tra. Bài kiểm tra GED được thực hiện tại Trung tâm Kiểm tra Pearson Vue.

Cần một bản sao Bảng điểm GED của bạn? Truy cập www.ged.com, ở đầu trang là tab cho biết Điểm và Bảng điểm, sau đó đặt bảng điểm và chứng chỉ 

Kế hoạch Giáo dục Thay thế cho Học sinh Cá nhân (ISAEP)

Luật Virginia hiện hành (kể từ tháng 1999 năm 18) Luật Virginia yêu cầu tất cả cư dân phải đi học cho đến khi nhận được bằng tốt nghiệp trung học hoặc đủ 1999 tuổi. Vào tháng 16 năm 18, luật đã được sửa đổi để cho phép học sinh trong độ tuổi từ 22.1.254 đến XNUMX chọn một chương trình học thay thế để đáp ứng yêu cầu pháp lý. Một lựa chọn là chuẩn bị cho GED kết hợp với đào tạo và tư vấn nghề nghiệp. Kế hoạch này được gọi là Kế hoạch Giáo dục Thay thế cho Học sinh Cá nhân (ISAEP). Một học sinh ghi danh vào Kế hoạch Giáo dục Thay thế cho Học sinh Cá nhân phải tuân theo và hoàn thành tất cả các yêu cầu của kế hoạch. Không làm như vậy sẽ khiến học sinh vi phạm luật đi học bắt buộc của Virginia. (Luật Trường học Virginia XNUMX) Học sinh trong chương trình ISAEP được tính vào thành viên trung bình hàng ngày của hệ trường. Các yêu cầu SOL không áp dụng cho ISAEP. 

YÊU CẦU ĐỦ ĐIỀU KIỆN ISAEP:

1. Gặp hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) và phụ huynh để được tư vấn về tác động của việc không hoàn thành chương trình trung học và để lập kế hoạch cho một chương trình giáo dục học sinh cá nhân
2. Xin mẫu đơn cho phép có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để làm bài kiểm tra thực hành và đọc. (Tất cả các bài kiểm tra thực hành và đọc đều do nhân viên ISAEP thực hiện)
3. Làm bài đánh giá để xác định mức độ đọc. (Yêu cầu trình độ đọc tối thiểu là 7.5 để đủ điều kiện bắt đầu ISAEP.)
4. Làm bài kiểm tra thực hành trong tất cả bốn lĩnh vực chủ đề GED và đạt điểm ít nhất 130 trong mỗi lĩnh vực. Bốn lĩnh vực là: Lập luận thông qua Ngữ văn, Toán học, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội
5. Gặp Điều phối viên GED và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để lập kế hoạch cho một chương trình giáo dục cá nhân học sinh. Nhận thông báo rút học do hiệu trưởng hoặc người được chỉ định ký.
       (Trường học tại nhà của học sinh phải ký thông báo rút lui để được chính thức ghi danh vào ISAEP tại Trung tâm Giáo dục Syphax.)
       Hồ sơ kỷ luật và đi học của một học sinh ISAEP tiềm năng được xem xét trước khi được chấp nhận vào ISAEP.
6. Để một học sinh đủ điều kiện ghi danh vào chương trình ISAEP, học sinh phải có ít nhất một năm đủ số tín chỉ. Các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu này có thể được thực hiện đối với những học sinh thiếu tín chỉ và có nguy cơ phải rời trường học trước khi hoàn thành.

YÊU CẦU HOÀN THIỆN ISAEP: (Nếu học sinh dưới 18 tuổi và muốn tham gia kỳ thi GED, học sinh phải hoàn thành các bước sau)

  1. Nhận tư vấn và kiểm tra nghề nghiệp (Virginia Wizard)
  2. Làm các bài kiểm tra thực hành trong cả bốn lĩnh vực chủ đề GED và đạt ít nhất 150 điểm trong mỗi lĩnh vực. Bốn lĩnh vực là: Lập luận thông qua Ngữ văn, Toán học, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội
  3. Làm bài kiểm tra trình độ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.
  4. Hoàn thành Khóa học Kinh tế và Tài chính Cá nhân nếu chưa hoàn thành tại trường trung học tại nhà
  5. Hoàn thành các bài tập bổ sung trong lớp học được liệt kê trong Danh sách kiểm tra ISAEP
  6. Đăng ký khóa học chứng chỉ tại Trung tâm nghề nghiệp hoặc tham gia Khóa học chứng chỉ Microsoft khi đã đăng ký Chương trình ISAEP
  7. Hoàn thành tất cả các yêu cầu khác không được liệt kê ở trên, trước khi tham gia bài kiểm tra GED
  8. Thực hiện và vượt qua bài kiểm tra GED sau khi xác minh hoàn thành tất cả các yêu cầu của ISAEP

Để biết thông tin về FERPA, hãy truy cập: https: // www.apsva.us/student-services/ferpa/

Chương trình NEDP khu vực

Trong khi Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington hiện không cung cấp các dịch vụ của Chương trình Văn bằng Đối ngoại Quốc gia (NEDP), Virginia Vùng 8 có cơ hội cho những sinh viên quan tâm đến chương trình này.