Lớp trực tuyến

Raul Matos

Điều phối viên, Giáo dục Người lớn, 703-228-7217

Chương trình Học tập Cộng đồng Arlington vui mừng thông báo các Lớp học Trực tuyến Giáo dục Cộng đồng. Các khóa học này được cung cấp để cung cấp cho học sinh giáo dục cộng đồng cơ hội tham gia các lớp học trực tuyến thông qua bất kỳ kết nối Internet nào. Tham gia các lớp học khi nào và ở đâu bạn muốn. Tính linh hoạt cực kỳ có lợi cho những sinh viên có lịch trình không cho phép họ tham gia vào các lớp học do giáo viên hướng dẫn, họp vào những thời điểm và địa điểm cụ thể.

Nhấp vào Đây để có Danh sách các lớp học Trực tuyến Mới nhất có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào.